Array Plàstics, S.L. ha posat en funcionament una nova màquina d’injecció Krauss Maffei de 650 Tn amb un robot ABB. La nova màquina disposa de 2 grups d’injecció intercanviables, un dels quals específic per a la fabricació de peces transparents (guies de llum, difusors, etc…). Les principals característiques d’aquest grup d’injecció son:

  • el seu poc volum d’injecció per tal d’evitar la més mínima degradació en guies de llum de grans dimensions però poc gramatge.
  • el seu recobriment antiadherent específic.
  • el fet que durant el temps que aquest grup d’injecció no està en funcionament es manté a temperatura elevada per evitar la generació de punts negres per plàstic degradat.

Per altra banda, el robot antropomòrfic ABB permet l’extracció, la manipulació i el control de les peces fabricades.

Vista posterior

Vista motlle