Nosaltres

Missió: La Missió d’Array Plàstics, S.L. és fabricar peces i conjunts a partir de la injecció de termoplàstics i de processos posteriors.

Visió: La visió d’Array Plàstics, S.L. és ser un referent europeu d’excel·lència en la fabricació de conjunts, la base dels quals és la injecció de termoplàstics.

Valors: Els valors d’Array Plàstics, S.L. són aquells que hem desenvolupat entre tots els que hi treballem i hi hem treballat. Amb els anys hem anat creant una manera de fer que ens caracteritza i que fa que ens reconeguem en la nostra feina. Els nostres valors, interioritzats i compartits es poden resumir en:

  • La vocació de servei al client
  • La voluntat de millora contínua
  • El tracte cordial, ètic i honest tant internament com amb els nostres clients i col·laboradors
  • La perseverança i el treball per a l’assoliment dels reptes individuals i col·lectius.

Grup Elausa/Array

Array Plàstics, S.L. va ser fundada el 1992 per 3 socis locals, amb la intenció de fabricar peces d’injecció de termoplàstic per a la indústria. Bona part de l’equip fundacional ja disposava d’una llarga experiència en el camp de la injecció de termoplàstics, cosa que va permetre un creixement ràpid i sòlid durant els primers anys d’existència de l’empresa.

El 1989 s’havia fundat Elausa, amb els mateixos socis i amb l’objectiu d’oferir un servei integral en electrònica per a la indústria, des del desenvolupament fins a la fabricació.

La vocació, ja des del començament, és el servei al client: la flexibilitat interna per satisfer les seves expectatives. I aquesta vocació fundacional s’ha mantingut com un dels pilars del grup en tot moment.

A l’actualitat, Elausa i Array són dues empreses industrials amb prestigi reconegut en el mercat que ofereixen serveis de fabricació d’electrònica, peces de plàstic i productes acabats per a sectors tan exigents com l’automoció, la indústria sanitària, la indústria esportiva, etc…

La nostra estratègia de grup passa per posar a l’abast dels nostres clients el know-how adquirit durant tots aquests anys en qualsevol de les nostres divisions, aprofitant el coneixement i les sinèrgies de dos mons tan diferents però tan complementaris com l’electrònica i el plàstic. Aquest coneixement tècnic i la vocació de servei al client fan tant d’Array com d’Elausa un partner estratègic per als nostres clients.

Avantatges d’Array Plàstics

El mercat actual és complex, dinàmic, competitiu i global. Per competir en aquest mercat, els nostres clients necessiten comptar amb partners que entenguin i estiguin preparats per a aquestes exigències.

Array Plàstics, S.L. no només entén i participa d’aquestes exigències sinó que va més enllà en el seu compromís amb els seus clients.

Ens diferenciem per:

  • La capacitat d’afrontar nous reptes tecnològics
  • Partnership: Flexibilitat, adaptació al client, implicació.
  • Dilatada experiència i coneixement multidisciplinar: desenvolupament, fabricació, processos posteriors, òptica
  • Servei integral per a totes les fases del cicle de vida del producte
  • Qualitat total i certificacions.