Sanitari

El sector sanitari és un sector històric per a Array Plastics. Des dels inicis, hem estat presents en un mercat en el qual la qualitat dels acabats és un factor determinant. En la foto principal es pot veure un eixugamans vertical composat gairebé íntegrament per peces d’Array Plàstics.

Pulsadors banyera hidromassatge
Pulsadors banyera hidromassatge
Cos eixugamans
Cos eixugamans
Cos eixugamans
Cos eixugamans
Dossificador de sabó complet
Dossificador de sabó complet