Array Plastics ha assolit amb els anys un grau d’experiència molt elevat en diverses tecnologies relacionades amb el plàstic. Aquestes tecnologies i la seva combinació fan d’Array Plastics un partner estratègic per als seus clients.

Metal·lització al buit (PVD)

Array Plastics disposa de capacitat i experiència contrastada en metal·lització al buit (PVD) amb alumini de peces de plàstic per al sector de l’automoció.

La metal·lització al buit mitjançant la deposició d’alumini per evaporació tèrmica (PVD) es pot complementar amb la deposició de vernís protector en base silicona.

La nostra experiència tant en el camp de la injecció de peces que posteriorment s’han de metal·litzar com en la metal·lització al buit de peces de plàstic ens fan el partner ideal en peces metal·litzades.

Injecció (convencional, biinjecció, Gas injection moulding)

El nostre “core business” ha estat des de sempre la injecció de termoplàstics.

Les principals característiques de la nostra capacitat d’injecció son:

 • Parc de 29 màquines d’injecció de 50 Tn a 660 Tn de primeres marques en renovació constant.
 • Biinjecció.
 • Gas injection moulding. Disposem d’experiència i tecnologia per a la injecció amb gas (N2).
 • Totes les nostres màquines d’injecció estan equipades amb robots SEPRO i robots antropomòrfics ABB.

La deshumidificació i distribució dels materials plàstics es realitza des d’una unitat centralitzada d’assecat i es transporta per buit fins a cadascuna de les màquines.

Injecció de peces transparents amb qualitat òptica

Una de les especialitats d’Array Plastics  és la injecció de peces transparents amb qualitat òptica per al control de la llum. Aquesta especialitat comprèn totes les fases del procés i cal tenir-les totes en compte des de l’inici del projecte:

 • Disseny òptic i mecànic de les lents
 • Simulació òptica
 • Prototipus amb qualitat òptica
 • Disseny i construcció del motlle tenint en compte requisits com l’acabat superficial, dimensionat de la injecció, sistema d’expulsió, refrigeració de les parts òptiques….
 • Injecció en màquines específiques amb tractaments especials
 • Verificació òptica (unitària en cas necessari) utilitzant els mitjans necessaris.

La soldadura  per vibració, ultrasons….

Aprofitant la propietat de la baixa temperatura de fusió dels materials termoplàstics, la soldadura de plàstics amb fusió de la peça és molt usual en la indústria. A Array Plastics tenim experiència en soldadura per ultrasons i vibració des de fa molts anys.

Disposem de 12 màquines de soldadura per ultrasons i 2 màquines de soldadura per vibracions.

Disposem tant de màquines de soldadura aïllades per a processos individuals fins a cèl·lules completes de soldadura automatitzada.

Les cèl·lules de soldadura disposen de tots els mecanismes d’assegurament de la qualitat: sensors de presència de components, control automàtic de posició i altura, canal de separació de peces NOK, control de número de peces per embalatge…

Overmoulding (sobreinjecció d’inserts metàl·lics, paper, filtre…)

A Array Plastics  disposem de la tecnologia per al sobremoldeig (overmoulding) de peces de plàstic en les seves diferents vessants:

 • Overmoulding d’inserts: el nostre control del disseny del motlle i dels mecanismes d’automatització ens permet insertar de manera automàtica inserts metàl·lics (ja siguin ferromagnètics o duraluminis) a l’interior del motlle amb precisió i control.
 • Overmoulding de paper filtrant: la sobreinjecció de paper filtrant per a la fabricació de filtres d’aire és un procés específic en el que Array Plastics és expert des de fa molts anys.
 • Overmoulding de filtre de tela: per al filtrat d’aire en aires condicionats, Array Plastics sobreinjecta tela i tela sense teixir.

Acabats: Des de tampografia o cromat fins a pintura soft

Els acabats formen part dels projectes integrals de conjunts amb peces de termoplàstic. És per això que Array Plastics ofereix experiència de 25 anys en tampografia (1 o vàries tintes), en cromat (brillant, mate, color…) i en pintura (base dissolvent, base aigua, soft Touch…) de peces tant per a automoció com per a peces industrials.

Equilibrat dinàmic de turbines

Array Plastics  disposa d’una màquina d’equilibrat dinàmic de turbines. Això permet entregar turbines equilibrades al client final.

Els sectors als que es dirigeix son l’aire condicionat, la ventilació industrial…

Montatges automatitzats

 • “L’automatització dels processos és clau per a la competitivitat. L’automatització de processos per a sèries mitjanes i llargues no només redueix els costos de producció sinó que permet implementar eines d’assegurament de la qualitat molt efectius. Array Plastics disposa de coneixement, tecnologia i experiència per a l’automatització de processos tant de muntatge com de soldadura.”