El curs 2020-2021 és el 6è curs consecutiu en el que Array Plàstics col·labora amb l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles en la contractació de personal de suport per als alumnes amb necessitats especials d’aprenentatge.
Dins del projecte de Responsabilitat Social Empresarial, tenim la voluntat de col·laborar amb el municipi en activitats de caire social en àrees que no estiguin cobertes per altres mecanismes. En aquest sentit, i en conveni amb l’ajuntament de Folgueroles, es va detectar fa anys la mancança de professorat de suport per a alguns alumnes amb necessitats especials d’aprenentatge. Aquesta col·laboració s’articula mitjançant un conveni amb l’ajuntament de Folgueroles i la contractació directa del personal de reforç necessari.
Per altra banda, també ens fa molta il·lusió la tradició -malauradament estroncada per la pandèmia- de que cada any els alumnes de primària visitin la nostra fàbrica. Les nenes i nens del poble tenen molt d’interès i curiositat en veure què es fa en aquella fàbrica que veuen tot sovint.