El 2022, Array Plàstics, S.L., hem finalitzat la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades de la nau d’injecció i del magatzem de la seu central de Folgueroles. Aquesta instal·lació consta de 515 mòduls de 450 Wp amb una potència total instal·lada de 231’75 kWp. L’empresa genera energia per a autoconsum durant els dies laborables i injectarem els excedents a la xarxa durant els dies no laborables. A més de suposar un important estalvi energètic permet una considerable reducció de l’empremta ecològica de la companyia.