Array Plàstics i el Centre Tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) estan desenvolupant el projecte Sentinel, un nou sistema de monitorització aplicat a la injecció de plàstic, que utilitza la intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic, Big Data i tècniques avançades d’anàlisi de dades, per millorar la supervisió del procés productiu i el control de la qualitat dels seus productes.

Amb aquest sistema de captura de dades, els paràmetres claus de cada peça injectada seran guardats i analitzats a través d’un motor d’intel·ligència artificial. Aquest sistema d’intel·ligència artificial detectarà peces potencialment defectuoses immediatament i permetrà treure-les del procés i emprendre accions de millora.

Per capturar les dades s’instal·laran PLC (Controladors Lògics Programables) a les màquines d’injecció.

L’objectiu del projecte SENTINEL és desenvolupar i implementar solucions avançades basades en algoritmes de Machine Learning

El resultat esperat és desenvolupar una eina flexible i adaptada a les necessitats, incorporant noves solucions respecte l’estat de l’art, basades en un augment de la precisió gràcies a la customització dels algoritmes i a les alarmes preventives que el motor d’IA del projecte SENTINEL podrà llençar, basades en les prediccions de qualitat

Creiem que aquesta nova eina de control revertirà en una millora de la qualitat i una completa traçabilitat dels nostres productes, a part d’una reducció de costos de no qualitat associats a la detecció a posteriori de peces defectuoses.

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

logo accio-feder