Array Plàstics, S.L. ha estat guardonada amb l’Accèssit Indústria 4.0 que concedeix la comissió Indústria4.0 cada any a les empreses amb implantacions remarcables de Indústria 4.0

No hi ha una definició clara i consensuada del que és Indústria 4.0, molt possiblement perquè és un canvi de paradigma industrial en el que encara estem immersos  -per no dir que l’estem iniciant- i per tant no sabem exactament fins a on ens portarà. En general, s’accepta simplificar el concepte de Indústria 4.0 -o Quarta Revolució Industrial-  en una nova manera d’organitzar els mitjans de producció més intel·ligent, buscant la interconnexió, l’adaptació a les necessitats i la optimització tecnològica dels recursos. Les bases tecnològiques d’aquesta revolució son, entre altres: l’IoT (internet de les coses), Intel·ligència artificial, Big Data, Impressió 3D, sistemes ciberfísics, la robòtica..

Array Plàstics, S.L. des de fa temps és conscient de la importància de l’automatització i la interconnexió dels processos per la competitivitat i la qualitat de les nostres peces. Per això vàrem iniciar la nostra aposta per la indústria 4.0 ja fa temps amb la connexió d’un PC a cadascuna de les màquines d’injecció per al control de la producció (MES), la qualitat (defectologia, control de qualitat), la traçabilitat (total per caixa), ara anem un pas més enllà:

El projecte SENTINEL és el desenvolupament d’un sistema de monitorització i control predictiu del procés d’injecció de plàstics.

El projecte SENTINEL es tracta bàsicament de:

  • Capturar de la màquina d’injecció de manera contínua 3 paràmetres que es consideren els més representatius per a la qualitat de la peça injectada. Això es fa mitjançant la connexió d’un PLC i un ordinador a cada màquina.
  • Mitjançant tècniques d’Intel·ligència Artificial, Big Data i Machine Learning, es processen les dades i en temps real es fa una predicció de la qualitat de la peça.
  • Durant el procés d’aprenentatge, cada vegada que es detecta una peça dolenta, l’operari informa al sistema del defecte concret. D’aquesta manera, el sistema pot aprendre contínuament (Machine learning) i anar modificant el seu algorisme per tal de millorar la seva predicció de defectes.
  • Quan el SENTINEL identifica un cicle que considera pel seu algorisme d’Intel·ligència Artificial que pot donar una peça defectuosa, envia un senyal al robot connectat a la màquina per tal que en separi la peça afectada. D’aquesta manera, es pot garantir que totes les peces que s’envien al client son correctes sense necessitat d’inspeccionar-les.
  • El sistema emmagatzema i gestiona les dades de centenars de milers de cicles per tal de mantenir la traçabilitat de totes les peces produïdes (Big Data).

Aquest projecte, que Array Plàstics S.L. porta a terme conjuntament amb el centre tecnològic Eurecat, ha rebut un ajut per part d’ACCIO cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional  de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

En aquests moments, el projecte està en fase de proves de camp per depurar els algorismes i la interfície d’usuari.

Aquest projecte d’investigació és important per a Array Plàstics, S.L. pel que suposa d’assegurament de la qualitat en un mercat tan exigent com és el de la fabricació de peces per a l’automoció. La gran revolució respecte al control de qualitat basat en control de paràmetres per intervals és la capacitat d’aprendre i de modificar els algorismes de predicció en funció dels resultats en temps.