ARRAY PLASTICS, S.L. ha rebut una ajuda per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “Millora de la tecnologia en equips i processos industrials –

Optimització del sistema de refrigeració del procés d’ injecció”, mitjançant el FONS NACIONAL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i gestionat per l’INSTITUT DE DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L’ENERGIA (IDAE), ajut cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020. S’ha elaborat un projecte d’estalvi i eficiència energètica consistent en la implantació  d’equips de refrigeració de Baix consum en el sistema de refrigeració del procés d’injecció, aconseguint un estalvi estimat de 23,24 tep / any.