ARRAY PLÁSTICS, S.L. ha rebut una ajuda per al seu projecte d’autoconsum: Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en ARRAY PLASTICS, cofinançada pel Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia PRTR-Next Generation EU, coordinada per el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de IDAE i gestionada per les autonomies segons el Reial Decret 477/2021, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible. S’ha elaborat un projecte d’autoconsum amb fonts d’energia renovable consistent en 515 mòduls fotovoltaics de 450 Wp en coberta i 2 inversors de 110 kWn. En aquest projecte s’han instal·lat una potència total de 231,75 kWp. Informe: Guia-informe-projectes-mes-100-kW SIGNAT